CeramixQ powłoki regeneracja elementów pomp i wtryskiwaczy

Powłoka molibdenowa CeramixQ DLC CQ KQ DLC 

CeramixQ CrN - azotek chromu CQ

CeramixQ TiN lub TiAIN - azotek lub glinoazotek tytanu CQ CQ ceramixQ

CeramixQ DLC (Diamond Like Carbon) - powłoka węglowo – diamentowa CQ ceramixQ
CeramixQ Azotowanie plazmowe CQ ceramixQ

Pokrycia PVD (Vacumm) CQ ceramixQ

1 wyższa stabilność brzegów CQ ceramixQ

2 zachowanie precyzyjne kształtów elementów  CQ ceramixQ

3 ochrona przed zużycie CQ ceramixQ 

4 powłoka ślizgowa CQ ceramixQ 

CeramixQ zapraszamy do współpracy serwisy diesla proponujemy :

Powłoki 

- Powłoki DLC na 0445110318,0445110369 i inne 

- Regeneracja pompy a w nich : tłoki sekcje pompy CR CP1 ,CP2,CP3,CP4 Bosch CeramixQ 

- Regeneracja wtryskiwaczy a w nich : lance zawory układ zaworka przelewowego piezo i inne 

- Regeneracja na elementach układu paliwowego nanoszenie powłok ślizgowych od 0,003 mikron

Właściwości mikro powłok ślizgowo ochronnych zastosowanie układ paliwowy Common rail Diesel Piezo CP4 i inne  CeramixQ KrugerQ

CQ ceramixQ

Powłoki CeramixQ  są odporne na zużycie i obojętne chemicznie. Mają niski współczynnik tarcia. Typowa grubość powłoki wynosi od 0.3 µm do 8 µm.

Dzięki temu krawędzie narzędzi pozostają ostre,  a powierzchnie z teksturą, polerowane, o wąskiej tolerancji wymiarowej - pozostają niezmienione .

DLC CeramixQ - chemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmą temperatura powlekania 450-550°C CeramixQ KrugerQ Technology 

 

Properties of protective coatings on CeramixQ KrugerQ tools

CeramixQ coatings are wear resistant and chemically inert. They have a low coefficient of friction. Typical coating thickness is from 0.3 μm to 8 μm.

As a result, the tool edges remain sharp, and textured surfaces, with narrow dimensional tolerances, remain unchanged.

DLC CQ chemical vapor deposition plasma-assisted coating temperature 450-550 ° C

Properties of protective coatings on CeramixQ KrugerQ tools

CeramixQ coatings are wear resistant and chemically inert. They have a low coefficient of friction. Typical coating thickness is from 0.3 μm to 8 μm.

As a result, the tool edges remain sharp, and textured surfaces, with narrow dimensional tolerances, remain unchanged.

DLC CQ chemical vapor deposition plasma-assisted coating temperature 450-550 ° C

Zapraszamy do sieci serwisów Diesla Wspólnota Diesla Europa zobacz szczegóły na www.automajster.pl 

 

Urządzenia do regeneracji elementów diesla zobacz naszą ofertę zapraszamy 

Powłoki CeramixQ na elementach układu paliwowego Diesla Common rail CeramixQ technology 

Al. CeramixQ, Cu CeramixQ, Ti CeramixQ, TiC CeramixQ, Ag CeramixQ,stopowe- wieloskładnikowe VN CeramixQ, ZrN CeramixQ, HfN CeramixQ C,CeramixQ TiN/Ti2N CeramixQ,kompozytow CeramixQTiC/Al2O3,wielowarstwowe: TiC/ TiN/ Zr,CeramixQ TiN/ ceramixQ Ti(CN)/ TiC CeramixQ.

Powłoki CeramixQ  są odporne na zużycie i obojętne chemicznie. Mają niski współczynnik tarcia. Typowa grubość powłoki wynosi od 0.3 µm do 8 µm.

Dzięki temu krawędzie narzędzi pozostają ostre,  a powierzchnie z teksturą, polerowane, o wąskiej tolerancji wymiarowej - pozostają niezmienione .

DLC CeramixQ - chemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmą temperatura powlekania 450-550°C CeramixQ KrugerQ Technology 

DLC regeneracja powłoki ślizgowe

 

Powłoka molibdenowa CeramixQ DLC CQ KQ DLC

CeramixQ CrN - azotek chromu CQ

CeramixQ TiN lub TiAIN - azotek lub glinoazotek tytanu CQ CQ ceramixQ

CeramixQ DLC (Diamond Like Carbon) - powłoka węglowo – diamentowa CQ ceramixQ

CeramixQ Azotowanie plazmowe CQ ceramixQ

Pokrycia PVD (Vacumm) CQ ceramixQ

1 wyższa stabilność brzegów CQ ceramixQ

2 zachowanie precyzyjne kształtów elementów CQ ceramixQ

3 ochrona przed zużycie CQ ceramixQ

4 powłoka ślizgowa CQ ceramixQ

Właściwości mikro powłok ślizgowo ochronnych zastosowanie układ paliwowy Common rail Diesel Piezo CP4 i inne

CeramixQ KrugerQ 

CQ ceramixQ 

Powłoki CeramixQ są odporne na zużycie i obojętne chemicznie. Mają niski współczynnik tarcia. Typowa grubość powłoki wynosi od 0.3 µm do 8 µm. 

DLC CeramixQ - chemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmą temperatura powlekania 450-550°C CeramixQ KrugerQ Technology 

Properties of protective coatings on CeramixQ KrugerQ tools 

CeramixQ coatings are wear resistant and chemically inert. They have a low coefficient of friction. Typical coating thickness is from 0.3 μm to 8 μm.

As a result, the tool edges remain sharp, and textured surfaces, with narrow dimensional tolerances, remain unchanged.

DLC CQ chemical vapor deposition plasma-assisted coating temperature 450-550 ° C

Properties of protective coatings on CeramixQ KrugerQ tools 

CeramixQ coatings are wear resistant and chemically inert. They have a low coefficient of friction. Typical coating thickness is from 0.3 μm to 8 μm. 

As a result, the tool edges remain sharp, and textured surfaces, with narrow dimensional tolerances, remain unchanged.

DLC CQ chemical vapor deposition plasma-assisted coating temperature 450-550 ° C

Zapraszamy do sieci serwisów Diesla Wspólnota Diesla Europa zobacz szczegóły na www.automajster.pl

Urządzenia do regeneracji elementów diesla zobacz naszą ofertę zapraszamy

Powłoki CeramixQ na elementach układu paliwowego Diesla Common rail CeramixQ technology

Al. CeramixQ, Cu CeramixQ, Ti CeramixQ, TiC CeramixQ, Ag CeramixQ,stopowe-

wieloskładnikowe VN CeramixQ, ZrN CeramixQ, HfN CeramixQ C,CeramixQ TiN/Ti2N

CeramixQ,kompozytow CeramixQTiC/Al2O3,wielowarstwowe: TiC/ TiN/ Zr,CeramixQ TiN/ ceramixQ Ti(CN)/ TiC CeramixQ.

Powłoki CeramixQ są odporne na zużycie i obojętne chemicznie. Mają niski współczynnik tarcia. Typowa grubość powłoki wynosi od 0.3 µm do 8 µm.

Dzięki temu krawędzie narzędzi pozostają ostre, a powierzchnie z teksturą, polerowane, o wąskiej tolerancji wymiarowej - pozostają niezmienione .

DLC CeramixQ - chemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmą temperatura powlekania 450-550°C CeramixQ KrugerQ Technology

Powłoka diamentowa ceramixQ#powłoka diamentopodobna DLC ceramixQ#chemiczne osadzanie z próżni CVD CeramixQ#struktura diamond carbon coating ceramixQ#diamond-like carbon coating ceramixQ#DLC chemical vapour deposition ceramixQ# CVD microstructure#DLC microstructure ceramixQ#powłoki Bosch ceramixQ# repair Cp4 DLC# grinding KrugerQ# powłoki diamentowe # Eps 700 Bosch # Kts 350# CeramixQ DLC# coating ceramixQ#powłoki diamentowe i diamentopodobne (DLC)ceramixQ#chemiczne osadzanie z próżni CVD ceramixQ#DIAMOND COATINGS DEPOSITION BY CVD METHODS ceramixQ#